خطاب می شوند "مدافعان حرم"

و انگار خدا دارد جبران می کند تنهایی زینب را در کربلا...

"سوریه" معبدیست برای آنانی که تاریخ را حسرت خوردند و در اشک پیچیدند...

و گویا این تنها فرصت است برای رفتن...

 دمشق مقصد پرواز مردانی است که راه "شهادت" را نه در سنگر های حرف،

که در گذرگاه های عمل نعمت گرفته اند....

 

منبع اصلی مطلب : مهدی به کجایی دل زینب نگران است هنووز...
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : مدافعان حرم